Hyvää lapsen oikeuksien päivää

Vietämme tänään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Yleissopimuksen lapsen oikeuksista ovat ratifioineet kaikki YK:n jäsenmaat, paitsi Yhdysvallat ja Somalia. Lainaus sopimuksesta:

 

12 artikla

  1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
  2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.